นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CHEWA
ราคาปิด: 1.20
เปลี่ยนแปลง: +0.02
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.19 - 1.24
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 6,547,900
% เปลี่ยนแปลง: +1.69
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.11 - 1.95
ปรับปรุงเมื่อ:22 สิงหาคม 2560 (16:36)
Chart Type